SPOTKANIE INEGRACYJNE UCZESTNIKÓW ŚDS "DZIEŃ NA OPAK"

Uczestnicy ŚDS w dniu 1.04.2019 z okazji Pryma Aprilis, wzięli udział w spotkaniu integracyjno-okolicznosciwym w trakcie, prowadzone były rozgrywki nacechowane dużą dawką dobrego humoru. Pierwszą zabawą były podchody, a następną zabawa "Kłamczuch" oraz "Kim jestem". Uczestnicy przy wsparciu terapeutów angażowali się w przygotowane zabawy. Ponadto grupa teatralna przedstawiła skecz, pt. "W szpitalu". Spotkanie uwieńczył słodki poczęstunek - babeczki waniliowe pieczone wcześniej przez Uczestników.                                                                                                                                                                                                                                                                                             Marta Suchecka- Ćmak