foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„ Życie dawkuje nam szczęście z umiarem, nie chce byśmy wszystko co najlepsze przeżyli w młodości”, dlatego Seniorze wyjdź z domu i przyjdź po swoje szczęście do Dziennego Domu Senior+ i Klubu Senior+- Czekamy na Ciebie.

 Dnia 27 lutego 2020 roku w Zespole Ośrodków Wsparcia w Bielawie odbyło się uroczyste otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy typu D, Dziennego Domu Senior+ oraz Klubu Senior+. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili m. in. Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Grzegorz Maćko, Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa, Starosta Powiatu Dzierżoniowskiego Grzegorz Kosowski, Wójt Łagiewnik Jarosław Tyniec, burmistrzowie sąsiednich miast m. in. Pieszyc i Dzierżoniowa,  Biskup Diecezji Świdnickiej ks. prof. dr hab. Ignacy Dec, ksiądz dr Stanisław Chomiak, księża z bielawskich parafii, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Bielawa oraz radni powiatu i Gminy Bielawa, a także dyrektorzy niepublicznych placówek oświatowych z Bielawy i Dzierżoniowa oraz przedstawiciele Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto na uroczystości byli obecni seniorzy z Dziennych Domów: Senior+ w Dzierżoniowie oraz Senior+ w Pieszycach wraz z dyrektorami tych placówek. Spotkanie rozpoczęło się polonezem w wykonaniu Uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy typu A, B, C, i D oraz seniorów z Dziennego Domu Senior+ i Klubu Senior+ w Bielawie. Następnie miało miejsce przywitanie wszystkich przybyłych gości, po którym nastąpiły przemówienia m. in. Pana Burmistrza Miasta Bielawa dr Andrzeja Hordyja, Pana Wicewojewody, Pana Wicemarszałka, Księdza Biskupa, a także został odczytany list gratulacyjny wystosowany przez Pana Ministra Michała Dworczyka.  Przybyli goście złożyli na ręce Pana Burmistrza oraz Pani Dyrektor Grażyny Smolińskiej gratulacje i życzenia kolejnych sukcesów oraz wytrwałości w podejmowaniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz seniorów. Spotkanie uświetniła dodatkowo część artystyczna w wykonaniu seniorów i Uczestników całego Zespołu Ośrodków Wsparcia, którzy w śpiewie i tańcu zaprezentowali swoje zdolności estradowe. Po występach odbyło się poświęcenie placówek oraz uroczyste przecięcie wstęgi na znak ich oficjalnego otwarcia. Po zakończeniu części oficjalnej miało miejsce zwiedzanie placówki, które na naszych gościach wywarło duże wrażenie. Usłyszeliśmy wiele miłych słów i podziękowań za zaangażowanie w pracę i pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym. Mamy nadzieję, że działania wpisujące się w cel funkcjonowania nowo otwartych placówek, spotkają się z jeszcze większym zainteresowaniem mieszkańców naszej gminy, a jednocześnie spełnią ich oczekiwania i staną się miejscem bliskim ich sercom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Anna Suchecka 
                                                                                       

       Relacje ze strony www.tvsudecka.pl kliknij tutaj

       Relacje ze strony www.doba.pl kliknij tutaj