Klub Nestor

Warunkiem przyjęcia do ZOW - Klubu Seniora "NESTOR" jest wyrażenie zgody Dyrektora ZOW na udział w zajęciach klubowych. W tym celu osoba zainteresowana uczestnictwem w zajęciach klubowych powinna złożyć pisemną deklarację o przystąpieniu do Klubu i podpisać kontrakt.

Klub Seniora "NESTOR" działa przy "NESTOR" Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Bielawie. Spotkania odbywają się w każdy wtorek (16.00 - 18.00) i czwartek (16.00 – 19.00) miesiąca. Podczas wtorkowych spotkań Uczestnicy grają w gry stolikowe, wykonują prace plastyczne i rękodzielnicze, ale także zwiedzają okolice i spędzają miło czas przy ognisku w ogrodzie. W czwartki natomiast Seniorzy bawią się przy ulubionych melodiach tańcząc do ostatnich minut.

Rada Klubu "NESTOR": 

Przewodnicząca: Anna Wilczyńska

Z- ca przewodniczącej: Maria Machowska

Skarbnik: Bożena Kula