foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„ Życie dawkuje nam szczęście z umiarem, nie chce byśmy wszystko co najlepsze przeżyli w młodości”, dlatego Seniorze wyjdź z domu i przyjdź po swoje szczęście do Dziennego Domu Senior+ i Klubu Senior+- Czekamy na Ciebie.

OFERTA DZIENNY DOM SENIOR+


Dzienny Dom Senior + w Bielawie powstał w ramach realizowanego przez Gminę Bielawa Rządowego Programu Wieloletniego „Senior+”. Celem Domu Senior+ jest w szczególności poprawa jakości życia seniorów, zapewnienie im wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, integracja społeczna środowiska seniorów, w tym rozwój działań samopomocowych, zwiększenie zaangażowania seniorów w życie społeczności lokalnej. W zajęciach Dziennego Domu Senior+ mogą uczestniczyć osoby pow. 60 roku życia, nieaktywne zawodowo, będące mieszkańcami Bielawy.

Funkcjonowanie Dziennego Domu jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Gminy Bielawa, dlatego miesięczny koszt pobytu jest bardzo niski i dostosowany do możliwości finansowych seniorów i ich rodzin. W ramach pobytu oferujemy Państwu możliwość uczestnictwa w licznych zajęciach od poniedziałku do piątku od 7:00 do 16:00.

Podstawowe  zajęcia i usługi świadczone  w Dziennym  Domu Senior+ :

- wyżywienie (m.in.: dwudaniowy obiad, kawa, herbata)
- rehabilitację ruchową – (m.in.:gimnastyka, kinezyterapia i masaże)
- terapię zajęciową (m.in.: rękodzieło, warsztaty kulinarne, relaksacja)
- zajęcia edukacyjne (m.in.: spotkania ze specjalistami, prelekcje prozdrowotne)
- zajęcia teatralno- kabaretowe i muzyczno- wokalne
- imprezy integracyjne i okolicznościowe (m.in.:ogniska i grille integracyjne, spotkania z uczestnikami innych zaprzyjaźnionych Dziennych Domów Senior+)
- zajęcia sportowo- rekreacyjne (m.in.: wycieczki, nordic walking, basen)
- zajęcia kulturalno- oświatowe (m.in.: wyjścia  do kina, teatru  lub na imprezy okolicznościowe organizowane w mieście
- gry i zabawy edukacyjne
- wolontariat międzypokoleniowy (spotkania z dziećmi i młodzieżą z bielawskich szkół)
- spotkania z organizacjami lokalnymi działającymi na rzecz seniorów (Uniwersytet Trzeciego Wieku; Gminna Rada Seniorów).

    
W naszym Domu zachowana jest niezależność. Udział w zajęciach jest dobrowolny. Nie ma też miejsca na nudę i samotność. Wspólne prace, rozmowy, spacery, uroczyste spotkania zbliżają ludzi do siebie. Często rodzą się nowe znajomości, przyjaźnie. Wspólne przedsięwzięcia kulturalne, towarzyskie, terapeutyczne mają istotny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne. Wyzwalają one wiarę we własne siły, poczucie godności i przydatności.


Dzienny Dom Senior+ w Bielawie spełnia bardzo ważną funkcję, gdyż kompleksowo zaspokaja potrzeby ludzi starszych, aktywizuje ich, wypełnia czas wolny, zapewnia terapię nie odrywając ich od własnego środowiska.
Zapraszamy. Ilość miejsc ograniczona.