Oferta

Zadaniem naszej placówki jest przygotowanie osób z zaburzeniami psychicznymi do samodzielnego funkcjonowania w środowisku lokalnym poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach terapeutycznych.

Staramy się zapewniać :

 • Pomoc w załatwieniu spraw urzędowych poprzez kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz innymi instytucjami w zależności od potrzeb
 • Pomoc w podnoszeniu sprawności fizycznej poprzez rehabilitację oraz zajęcia ruchowe (tańce integracyjne)
 • Prowadzenie terapii grupowej i indywidualnej
 • Czynne uczestnictwo w środowisku lokalnym poprzez regularne wyjścia do kina, teatru itp.
 • Rozwój zainteresowań
 • Doskonalenie umiejętności nabytych oraz pełnienia ról społecznych

Poprzez prowadzone zajęcia terapeutyczne uczymy :

 • Kultury zachowania, zasad współżycia społecznego, samodzielności, samoobsługi
 • Wdrażamy zasady higieny osobistej
 • Radzeniem sobie ze stresem związanymi z chorobą

Ponadto grupowe zajęcia z psychoedukacji pozwalają Uczestnikom zdobywać informacje związane z chorobą psychiczną i jej objawami.

Staramy się zapewniać poczucie bezpieczeństwa oraz miłą atmosferę, która sprzyja walce z chorobą.

Dodatkowo zapewniamy:

 • Opiekę i pielęgnację
 • Usługi bytowe
 • Dwa posiłki – w tym jeden gorący
 • Specjalistyczna pomoc członkom rodziny osób chorych na Alzheimera
 • Rożne formy wsparcia pedagogiczno – psychologicznego