Kadra

Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia:

mgr Grażyna Smolińska

 

Kierownik:

mgr Anna Suchecka

 

Pracownicy merytoryczni:

psycholog -  mgr Patrycja Longier -Jakubowska

terapeuta - mgr Marta Suchecka - Ćmak 

terapeuta - Monika Kuźmicka

terapeuta - mgr Katarzyna Rączka

terapeuta - mgr Kamila Joachimiak

terapeuta - Aleksandra Wysocka

opiekun - Maria Żołyńska 

technik masażysta  - Monika Powel

opiekun - Iwona Niewiadomska

opiekun - Kinga Makuch

opiekun - Aneta Drzyzga

opiekun - Małgorzata Wąsowicz

opiekun - Klaudia Kowalska

opiekun - Joanna Pietrzak

opiekun - Katarzyna Olszewska

opiekun - Justyna Miś

starsza pokojowa - Joanna Boras