Zasady przyjęcia

Warunkiem przyjęcia do ZOW - "NESTOR" Dziennego Domu Pomocy Społecznej jest decyzja kierująca do placówki z Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego. W tym celu osoba zainteresowana lub (w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej) jej przedstawiciel ustawowy powinna/powinien:

1. Złożyć pisemny wniosek do Dyrektora ZOW - "NESTOR" DDPS o przyjęcie,

2. Zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej z prośbą o skierowanie do ZOW - "NESTOR" DDPS,

3. Po otrzymaniu decyzji kierującej z OPS należy zgłosić się do Dyrektora ZOW - "NESTOR" DDPS w celu ustalenia terminu przyjęcia.

 

Pliki do pobrania (pdf):

  1. Wniosek i przyjęcie
  2. Wniosek o przedłużenie pobytu