foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„ Życie dawkuje nam szczęście z umiarem, nie chce byśmy wszystko co najlepsze przeżyli w młodości”, dlatego Seniorze wyjdź z domu i przyjdź po swoje szczęście do Dziennego Domu Senior+ i Klubu Senior+- Czekamy na Ciebie.

Warunkiem przyjęcia do  Dziennego Domu Senior+ jest decyzja kierująca do placówki z Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego. W tym celu osoba zainteresowana lub (w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej) jej przedstawiciel ustawowy powinna/powinien:

1.Zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie z prośbą o skierowanie do Dziennego domu Senior+ z wnioskiem zaakceptowanym przez Kierownika Dziennego Domu Senior+ ,
 
2.Po otrzymaniu decyzji kierującej z OPS należy zgłosić się do Kierownika Dziennego Domu senior+  w celu ustalenia terminu przyjęcia