Rada Domu

Rada Domu Środowiskowego Domu Samopomocy

 

Przewodnicząca: Pani Małgorzata Marczyńska

Z- ca przewodniczącej: Pan Marian Kurczewski

Skarbnik: Pani Teresa Wyczesany

Sekretarz: Pan Adam Kos