O nas

Zespół Ośrodków Wsparcia w Bielawie powstał w styczniu 2014 roku. W wyniku reorganizacji  Środowiskowego Domu Samopomocy i likwidacji „Nestor” Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Obecnie funkcjonuje jako jedna jednostka organizacyjna Gminy Bielawa realizując zadania własne i  zlecone Gminy w zakresie organizacji usług dziennego pobytu dla osób starszych oraz dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Patrz Statut.
Siedziba Zespołu Ośrodków Wsparcia znajduje się na ul. Lotniczej 5. Czynna jest średnio przez pięć dni w tygodniu przez 10 godzin.