Odpłatność ŚDS

 

Odpłatność za pobyt w ZOW - Środowiskowym Domu Samopomocy w Bielawie zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej ustalana jest na podstawie art. 51b ust. 1

 

Odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 250% odpowiedniego kryterium dochodowego, o którym mowa w artykule 8 ust. 1 pkt. 1 i 2.

 

Kryteria dochodowe zgodnie z art. 8 ust. 1

pkt. 1 - kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynosi 634,00 zł

pkt. 2 - kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 514,00 zł

  • Jeśli dochód osoby samotnie gospodarującej przekracza 634,00 zł x 300% czyli 1902 zł wówczas osoba ponosi odpłatność w wysokości 5% dochodu np. 1902 zł x 5% = 95,10 zł

 

  • Jeśli dochód na osobę gospodarującą w rodzinie przekracza 514,00 zł x 300% czyli 1542 zł wówczas osoba ponosi odpłatność w wysokości 5% dochodu przypadającego na 1 osobę np. 1542 zł x 5% = 77,10 zł

 

Osoba może być zwolniona z całości lub części opłaty miesięcznej w przypadku długotrwałej, usprawiedliwionej nieobecności np. pobyt w szpitalu, sanatorium, choroba, wyjazd itp. Starając się o zwolnienie z całości lub części opłaty należy zwrócić się z podaniem do Ośrodka Pomocy Społecznej.

Podania z powyższą prośbą rozpatrywane są indywidualnie.