foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„ Życie dawkuje nam szczęście z umiarem, nie chce byśmy wszystko co najlepsze przeżyli w młodości”, dlatego Seniorze wyjdź z domu i przyjdź po swoje szczęście do Dziennego Domu Senior+ i Klubu Senior+- Czekamy na Ciebie.

Odpłatność za pobyt w  Środowiskowym Domu Samopomocy  z Filią w Bielawie zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej ustalana jest na podstawie art. 51b ust. 1

Odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300% odpowiedniego kryterium dochodowego, o którym mowa w artykule 8 ust. 1 pkt. 1 i 2.

Kryteria dochodowe zgodnie z art. 8 ust. 1

 

pkt. 1 - kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynosi 701,00 zł

 

pkt. 2 - kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 528,00 zł

 

    Jeśli dochód osoby samotnie gospodarującej przekracza 701,00 zł x 300% czyli 2103,00 zł wówczas osoba ponosi odpłatność w wysokości 5% dochodu np. 2104,00 zł x 5% = 105,20 zł

 

    Jeśli dochód na osobę gospodarującą w rodzinie przekracza 528,00 zł x 300% czyli 1584 zł wówczas osoba ponosi odpłatność w wysokości 5% dochodu przypadającego na 1 osobę np. 1585 zł x 5% = 79,25 zł

 

Osoba może być zwolniona z całości lub części opłaty miesięcznej w przypadku długotrwałej, usprawiedliwionej nieobecności np. pobyt w szpitalu, sanatorium, choroba, wyjazd itp. Starając się o zwolnienie z całości lub części opłaty należy zwrócić się z podaniem do Ośrodka Pomocy Społecznej.

Podania z powyższą prośbą rozpatrywane są indywidualnie.