Zasady przyjęcia

Warunkiem przyjęcia do ZOW - Środowiskowego Domu Samopomocy jest decyzja kierująca do placówki z Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego. W tym celu osoba zainteresowana lub (w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej) jej przedstawiciel ustawowy powinna/powinien:

 

1. Złożyć pisemny wniosek o przyjęcie do Dyrektora ZOW - Środowiskowego Domu Samopomocy w celu uzgodnienia terminu przyjęcia.

 

2. Zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej z prośbą o skierowanie do ZOW - Środowiskowego Domu Samopomocy. Do wniosku należy dołączyć:

1. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych

2. zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu

3. orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada

4. Po otrzymaniu decyzji kierującej z OPS należy zgłosić się do Dyrektora ZOW - Środowiskowego Domu Samopomocy w celu ustalenia terminu przyjęcia.

 

 

Pliki do pobrania (pdf)

  1. druk_zaswiadczenia__lekarza_rodzinnego.doc
  2. zaswiadczenie_lekarza_psychiatry_nowe_obowiazujace.doc
  3. wniosek_o_pobyt.doc