foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„ Życie dawkuje nam szczęście z umiarem, nie chce byśmy wszystko co najlepsze przeżyli w młodości”, dlatego Seniorze wyjdź z domu i przyjdź po swoje szczęście do Dziennego Domu Senior+ i Klubu Senior+- Czekamy na Ciebie.

Warunkiem przyjęcia do  Środowiskowego Domu Samopomocy z Filią  jest decyzja kierująca do placówki z Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego. W tym celu osoba zainteresowana lub (w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej) jej przedstawiciel ustawowy powinna/powinien:

 

  1. Złożyć pisemny wniosek o przyjęcie do Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w celu uzgodnienia terminu przyjęcia.
  2. Zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej z prośbą o skierowanie do ZOW - Środowiskowego Domu Samopomocy z Filią. Do wniosku należy dołączyć:
  3. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych
  4. zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu
  5. orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada
  6. Po otrzymaniu decyzji kierującej z OPS należy zgłosić się do Kierownika  Środowiskowego Domu Samopomocy w celu ustalenia terminu przyjęcia.