Rada Domu

Rada Dziennego Domu Pomocy Społecznej "NESTOR":

 

Przewodnicząca: Pani Krystyna Jędruchniewicz

Z- ca przewodniczącej: Pani Zofia Maj

Skarbnik: Pani Janina Gumienna