foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„ Życie dawkuje nam szczęście z umiarem, nie chce byśmy wszystko co najlepsze przeżyli w młodości”, dlatego Seniorze wyjdź z domu i przyjdź po swoje szczęście do Dziennego Domu Senior+ i Klubu Senior+- Czekamy na Ciebie.

KONKURS "KAPELUSZE MAJĄ DUSZE"

Zespół Ośrodków Wsparcia w Bielawie zaprasza bielawskich Seniorów do udziału w konkursie "Kapelusze mają dusze"
Celem konkursu jest aktywizacja i integracja bielawskiego środowiska senioralnego, propagowanie i rozwijanie twórczości artystycznej wśród Seniorów oraz rozwijanie i promowanie Ich uzdolnień artystycznych.


Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do bielawskich Seniorów powyżej 60 roku życia.
Przedmiotem konkursu jest własnoręczne wykonanie kapelusza (nakrycia głowy) wg następujących kryteriów:


1. prace biorące udział w konkursie mogą być wykonane z dowolnych materiałów (np.: siatki, płótna, stelaże, włóczki, papiery i brystole, materiały ekologiczne, z odzysku, elementy roślinne, itp.);
2. Uczestnik biorący udział w konkursie może zgłosić tyko jeden kapelusz/ nakrycie głowy;
3. praca nie może być wcześniej nagradzana.

Dnia 30 września 2023 roku o godz.12.00 na Pl. Wolności w Bielawie (przed budynkiem Urzędu Miasta) Uczestnicy konkursu zaprezentują swoje prace. Następnie przemaszerują w nich do Parku Miejskiego, gdzie komisja konkursowa dokona oceny.

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie komisji konkursowej wypełnionego i własnoręcznie podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami.

Wręczenie nagród wraz z prezentacją zwycięskich prac nastąpi dnia 7 października 2023 r. w Teatrze Robotniczym w Bielawie, podczas uroczystości podsumowującej Senioralia 2023.

Pobierz regulamin:

REGULAMIN KONKURSU